LED dimer DIM2, 24–54 V/DC – tipka

Dimenzije: 40 × 40 × 13 (27) mm
Napajalna napetost: 24–54 V/DC
Delovni tok: 6 A
Poraba: lastna poraba 3 mA
Delovna temperatura: maks. 55 °C
Regulacija: s tipko PWM od 0,5 % do 100 %

LED DIMER DIM2 je plod naših dolgoletnih izkušenj na področju LED tehnologije. Razvoj in proizvodnja podjetja SM elektronika, d. o. o.

LED dimer_DIM2

 

 

 

KAT. ŠT.NAZIV ARTIKLAVHOD. NAPETOSTIZHOD. TOK
5013332LED DIMER DIM2 N/C 24–56 V/DC~ 6 A

KARAKTERISTIKE:
1. Regulator je namenjen krmiljenju jakosti sevane svetlobe pri LED sijalkah v konfiguracijah kjer LED sijalko napajamo z napetostnim virom.
2. Na izhodu ima elektronsko stikalo, ki povezuje tok v LED sijalko. Tok v LED sijalko regulira po principu pulzno širinske modulacije, PWM.
3. Jakost sevane svetlobe krmilimo z eno ali z dvema tipkama.

1. FUNKCIJA TIPKE:
S pritiskom na stikalo za manj kot eno sekundo vklopimo ali izklopimo LED svetilo.

2. FUNKCIJA TIPKE:
S pritiskom na stikalo za več kot eno sekundo, začnemo regulirati jakost svetlobe.
1. Če svetloba ni na maksimalni jakosti, pomeni en daljši pritisk večanje jakosti.
2. Ponoven daljši pritisk pomeni menjava programa torej manjšanje oz. večanje jakosti svetlobe.
3. Če je svetloba ni na minimalni jakosti, pomeni en daljši pritisk manjšanje jakosti.

NAPAJANJE:
• Regulator se napaja iz istega vira kot LED sijalka.
• Ločimo dva električna tokokroga:
a.) Napajanje regulatorja, ki je potrebno za delovanje naprave. Napajalno napetost dovedemo na sponkah N+ in N-.
b.) Napajanje LED sijalke, ki ga regulator modulira. Sponka L- povezuje minus pol LED sijalke, sponka N- na negativni pol napajanja. Regulator vklaplja oz izklaplja tok med sponkama L- in N-.

 

S pozitivnim virom N+ se LED svetilo napaja neposredno iz napajalnika.